Andrijan Turan photo 1

Andrijan Turan

6. 10. 1962
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, poézia, próza

Komplexná charakteristika

Básne začal publikovať v Literárnej prílohe denníka Smena a v Novom slove mladých. Debutoval "mladistvo" spontánno-kritickou zbierkou Ozvena vo všetkých jazykoch. Po roku 1989 bol zakladajúcim členom literárnej skupiny Barbarská generácia (spolu s R. Bielikom, J. Litvákom, K. Zbružom). Vo svojej ďalšej zbierke Nočná požičovňa klavírov sa vyrovnáva aj so svojimi osobnými zlyhaniami, jeho pocit osciluje medzi úsilím žiť eticky a smútkom zo sklamania zo svojich pokleskov. Zbierka Sneha je vyvrcholením týchto protirečivých tendencií v tvorbe básnika. Turanova poézia tohto obdobia je hľadaním rovnováhy medzi dočasnosťou vzťahov a vecí a "absolútnom", ktoré vytvára smerovanie k ničote a deštrukčným polohám bytia. Na druhej strane treba povedať, že v jeho tvorbe je jednoznačne negatívny postoj k skúsenostiam s "umelými rajmi" – aké prinášajú alkohol a drogy. Od zbierky Kolíska z hadov a najmä od knižky Popolnočný med sa Turanova poézia odvracia od prchavých, deštruktívnych vzťahov k trvalejším, aj keď ťažko nachádzaným podstatným hodnotám, k zodpovednosti za seba i za našich blízkych, za stav sveta. Aj keď zbierka Popolnočný med je presiaknutá motívmi smútku a sklamania, o mučivej dočasnosti vzťahu nielen k tým druhým, ale i sebe samému, o tom, že detstvo na vidieku v "náručí" pokoja lúk a potokov, je tiež už iba snom presiaknutým smútkom za všetkým, čo sa už nevráti (báseň Biela izba, čierny kôň) a silou svojej básnickej výpovede, často až so sebazničujúcou úprimnosťou (báseň Prázdne hniezda), pôsobí autorsky oslobodzujúco a otvára Turanovi priestor pre ďalšiu tvorbu. V Turanovej poézii je skoncentrovaná a básnicky veľmi účinne stvárnená základná téma Barbarskej generácie: prečo je produktom civilizácie aj moderné barbarstvo drog, alkoholu a z nich vyplývajúce násilie, do akej miery sme za to zodpovední každý z nás ako jednotlivec a do akej miery ako spoločnosť, ktorú tvoríme spolu s ostatnými. V poslednom čase publikoval Turan aj niekoľko zrelých poviedok a noviel v časopise Slovenské pohľady, Dotyky a inde.

Jozef Čertík