Andrijan Turan photo 1

Andrijan Turan

6. 10. 1962
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, poézia, próza

Výberová bibliografia

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

ŠAH: Andrijan Turan – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 160.

GRUPAČ, Marián: Krídla anjelov pofŕkané od krvi (Andrijan Turan: Origami). In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 5.

Autor neuved.: Andrijan Turan (1962) je básnik, prozaik... (Andrijan Turan: Origami). In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 4.

VLNKA, Jaroslav: Návrat dobrých holubov (Andrijan Turan: Sťahovanie vtákov). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 3. 2007, č. 6, s. 5.

Matejov, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Dobrý básnik si musí vyzliecť aj kožu. In: Národná obroda, 12, 147, 27. 6. 2001.

LITVÁK, Ján: Niekoľkoslabičný had. In: Dotyky, 13, 2, 2001.

BALÁŽ, I.: S rodnou zemou pod nohami. In: Literárny týždenník, 13, č. 26, 2000.

MATEJOV, R.: Silná súkromná symbolika. In: Slovenské pohľady, 116, 2000, s. 90 – 91.

SVETOŇOVÁ, L.: Medzi new-age a populistickým martýrstvom. In: Romboid, 35, 4, 2000.
-j-: Andrijan Turan: Druhá dúha. Básne, srdcové príhody prírody (+ ukážka). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 4.

BELKOVÁ, Z.: A všetci sú barbarmi. In: Literika 4, 1, 1999.

BRENDZA, Boris: Vietor z púšte veje na farizejov, alebo, 10 x Ty. (Rozhovor). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 2 – 5.

CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

GAVURA, J.: Samomystifikovaná generácia. In: Dotyky, 11, 1, 1999.

MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – Andrijan Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

MORAVČÍK, Š.: Barbari dobyli rým a čo ďalej? In: Literárny týždenník, 12, 2, 1999.

SVETOŇ, Ľ.: Hra o ticho. In: Literárny týždenník, 12, 2, 1999.

LITVÁK, J. – TURAN, A. – KOLENIČ, I.: Spiaci v jantári. Zbohom. In: Literika 4, 3, 1999.

BELKOVÁ, Z.: Banálne otázky, trpká odpoveď. In: Romboid, 33, 6, 1998.

GAVURA, J.: Pokusy o hľadanie alebo 10 rokov A. Turana v slovenskej poézii. In: Romboid, 33, 2, 1998.

HABAJ, M.: Aj naša Margarétka píše básničky alebo Žiadne alebo. In: Rak 3, 1 – 2, 1998.

LITVÁK, J.: Výkrik rozliateho pohára. In: Literárny týždenník, 11, č. 3, 1998.

LITVÁK, J. – ZBRUŽ, K: Andrijan Turan. In: Pravda, 8, 29, 5. 2. 1998.

NOVANSKÁ, G.: Podozrenie z hry na efekt. In: Romboid, 33, 6, 1998.

STYKOVÁ, J.: Chyť si ju, potom uvidíš! In: Romboid, 33, 6, 1998.

GAVURA, J.: Popolnočná nedôvera. In: Literárny týždenník, 10, 10, 38, 1997.

HABLÁK, A..: Te-le-c-nosť? In: Dotyky, 9, 6, 1997.

HAJKO, D.: Únik do snenia. In: Slovenské pohľady, 11, 1997.

HOCHEL, I.: Nie novátorstvo, ale potvrdzovanie. In: Romboid, 32, 7, 1997.

LITVÁK, J.: Popol, nočný med. In: Romboid, 32, 7,1997.

MATEJOV, R: Medové verše. In: Slovenské pohľady 9, 1997.

MUCHOVÁ, E.: Každý umelec má svoje súkromné peklíčko. In: Extra, 6, 34, 1997.

ZBRUŽ, K: Knihy zármutku. In: Knižná revue, 7, 15 – 16, 1997.

LITVÁK, Ján – TURAN, Andrijan: Poznám piesne lúčneho koníka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 20. 11. 1996, č. 23, s. 12.

BANČEJ, M.: Barbarská generácia alebo Medzi mystifikáciou a literárnovedným termínom. In: Literika, 1, 3 – 4, 1996.

BIELIK, R.: Komu sa nelení, tomu sa jelení. In: Smena, 48, 67, 21. 3. 1995.

HULÍK, V. : V umení rozhoduje kvalita. In: Smena, 48, 100, 2. 5. 1995.

LITVÁK, J. – ZBRUŽ, K.: Celá pravda o Barbarskej generácii. In: Dotyky, 7, 9 – 10, 1995.

ŠEBAN, A.: Zajatec tónov. In: Smena, 48, 49, 28. 2. 1995.

ŽÁRY, J.: Staviť na slovenských autorov. In: Smena, 48, 66, 20. 3. 1995.

FERKO, A.: Fetujem svoj endorfín. In. Smena, 47, 264, 15. 11. 1994.

DOLÁN, J.: Hľadač tisícročných šípov. In: Smena, 47, 276, 29. 11. 1994.

ŠRAMKOVÁ, J.: Rodičia, deti a anjel domova. In: Smena, 47, 298, 27. 12. 1994.

ŠIKULOVÁ, V.: Život ako jama halucinácií. In: Smena, 44, 89, 16. 4. 1991.

ZBRUŽ, K.: Andy Turan vonalai [Čiary Andy Turana]. In: Irodalmi szemle, 34, 9, 1991.