Anna Ivanová

26. 2. 1899
Jasenica
—  9. 4. 1961
Holíč
Pseudonym:
Nelly Simorová
Pôdovne Iványiová. R. 1920 maturovala na gymnáziu v Košiciach, kde 1921 absolvovala kurz učiteľskej spôsobilosti. R. 1921 – 40 pôsobila ako riaditeľka ľudovej školy v Moravskom Lieskovom, 1940 – 44 v Bratislave-Karlovej Vsi, 1944 – 46 vo Výčapoch-Opatovciach, 1946 – 50 v Jelšovciach, od r. 1950 na dôchodku, 1954 – 58 žila v Nevidzanoch, od 1958 v Ústave sociálnej starostlivosti v Holíči. Sprvu sa venovala poézii, lyrickými básňami prispela do Antológie mladej slovenskej poézie (1942). Ťažisko jej literárnych aktivít však spočívalo v oblasti… Čítať ďalej