Blažej Belák

21. 5. 1938
Dolné Motešice
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Blažej Belák absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Bánovciach nad Bebravou (r. 1956 maturoval), 1956 – 60 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. R. 1962 – 63 bol učiteľom na Priemyselnej škole baníckej v Handlovej, 1963 – 69 pracoval v Banskom výskumnom ústave v Prievidzi, 1969 – 95 v Matici slov. v Martine sa venoval hlavne bibliografickej práci, od r. 1996 je redaktorom v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Po časopiseckých začiatkoch debutoval zbierkou básní Poľahčujúce okolnosti (1968), po ktorej nasledovala zbierka Postupne sa usmievam (1969). Potom sa preorientoval na prozaickú tvorbu, autor knihy poviedok Postilion (1972), umeleckej reportáže Tvrdý sloj (1977). Básňami a prózami prispel do obrazovej publikácie Turiec (1977) a pre mládež prerozprával Hviezdoslavov epos Ežo Vlkolinský (1980). Vydal knihy povestí a rozprávok Sihote, sihote. Veršované povesti z okolia Trenčína (1988), Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky (2004), To poleriecke pole. Veršované povesti z Turca (2005), Kamenné vráta. Povesti z povodia Bebravy (2009), zostavil publikáciu Katolícke Slovensko 2000 (2001).