Bohuslav (Bohuš) Chňoupek

10. 8. 1925
Bratislava
—  28. 5. 2004
Praha (Česko)
Žáner:
esej, literatúra faktu, publicistika

Životopis autora

R. 1946 – 50 študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. R. 1946 – 50 redaktor časopisu Borba, 1950 – 58 denníka Smena v Bratislave a v Prešove,1958 – 65 denníka Pravda v Prešove a v Moskve, 1965 – 67 šéfredaktor časopisu Predvoj v Bratislave, 1967 – 69 námestník ministra kultúry a informácií, 1969 – 70 ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu v Prahe, 1970 – 72 čs. veľvyslanec v ZSSR, 1971 – 88 minister zahraničných vecí ČSSR, súčasne 1969 – 89 člen Ústredného výboru KSČ a 1972 – 90 poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, od r. 1990 žil na dôchodku v Prahe a v Tábore v Čechách. Knižne debutoval súborom reportáží Dunaj sa končí pri Izmaile (1957), výber z publicistiky vyšiel v reportážnych knihách Život pre východ (1959) a Už dozrel bor (1961). Autoru eseje o J. A. Gagarinovi určenej mládeži Dobyvateľ vesmíru (1961), kníh Komunizmus sa začína už dnes (1962), Generál s levom (1974), Lámanie pečatí (1989), Američan v Povstaní, Antekova zrada (obe 1994), Biele miesta (1997), Banderovci (1989). Výber z jeho čŕt a literárnych reportáží o komunistickom hnuti na Slovensku a v ČSR v r. 1914 – 74 vyšiel pod názvom Míľniky (1975), životný príbeh A. Warhola približil v biografickej eseji Andy (1993), svoje spomienky z pôsobenia v tzv. vysokej politike a diplomacii zahrnul do knihy Memoáre in claris (1998). Viaceré jeho práce vyšli v anglickom, bulharskom, českom, vo francúzskom, v maďarskom, mongolskom, nemeckom, poľskom a ruskom preklade.