Božena Slančíková Timrava

2. 10. 1867
Polichno
—  27. 11. 1951
Lučenec
Pseudonym:
Božena Slančíková-Timrava, Teta z Polichna, Timrava
Žáner:
dráma, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza

Výberová bibliografia

OBERTOVÁ, Zuzana: K formovaniu modernej poľskej slovakistiky (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 229 – 248.

JANČIGA, Roman: Zdravotníci prispeli aspoň toľko čo literáti (Čo ak archetypálna rodina Ťapákovcov trpela chorobami z nedostatku jódu). In: Sme, roč. 28, 6. 6. 2020? č. 130, príl. Fórum, s. 10.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Timrava vo výbere Dany Podrackej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 120.

ČÚZY, Ladislav: Timrava (vo výbere Dany Podrackej). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 123 – 124.

LIC: Timrava vo výbere Dany Podrackej. (25. 8. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439711-timrava-vo-vybere-dany-podrackej/

LOMENČÍK, Július: Cenný vklad do literatúry (O živote a diele Boženy Slančíkovej Timravy). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 19.

ČIČMANEC, Ivan: Umelkyňa z rodu najslobodnejších (Dvesto rokov od narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 3, s. 46 – 53 (dokončenie v budúcom čísle).

GRZNÁROVÁ, Iveta: Z nešťastných lások sa musela vypísať (Spisovateľka Božena Slančíková Timrava). In: Hospodárske noviny – príl. Magazín, roč. 3, 20. – 22. 10. 2017, č. 40, s. 28 – 31.

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Geniálnym umením vyzvala Slovákov na premenu. Božena Slančíková-Timrava (2. 10. 1867 Polichno – 27. 11. 1951 Lučenec), spisovateľka európskeho formátu by 2. októbra oslávila svoje 150. narodeniny. In: Katolícke noviny, roč.132, 8. 10. 2017, č. 40, s. 21.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 329 – 332.

KEBÍSEK, Roman: Božena Slančíková Timrava. Láska jej zobrala ruže z líc. In: Sme, roč. 24, 13. 1. 2016, č. 9, príl. Príbehy slovenských hrdinov, s. VIII.

Autor neuved.: O prenášaní duše... (Božena Slančíková Timrava: Za koho ísť a iné prózy. Doslov, životopis a prehľad iela: Eva Tkáčiková). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 3.

JURÁŇOVÁ, Jana – SLANČÍKOVÁ TIMRAVA, Božena: Fiktívny rozhovor. In: Aspekt, 2003 – 2004, č. 1, s. 79 – 80.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Veľké šťastie nešťastného domova (Božena Slančíková-Timrava: Veľké šťastie). In: Knižná revue, roč. XIII, 9. 7. 2003, č. 14 – 15, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Vzrušujúce porovnávanie (Božena Slančíková-Timrava:  Za koho ísť?). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 5.