Božena Trilecová

25. 11. 1949
Košice
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Valér Mikula – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 156 – 157.

ŠAH: Pripomíname si (Božena Trilecová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 159.