Bystrík Šikula photo 1

Bystrík Šikula

20. 9. 1956
Podbrezová
Žáner:
literárna veda, próza

Výberová bibliografia

HRUBÝ, Ladislav: Kvet medzi priepasťami. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 1, s. 122 – 125.

ČÚZY, Ladislav: Kvet medzi priepasťami (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 159 – 160.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Hymnus lásky (Bystrík Šikula: Kvet medzi priepasťami). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 18.

HAJKO, Dalimír: Kniha nehy a trpkosti (Bystrík Šikula: Kvet medzi priepasťami). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 87 – 93.

JARÁBEK, Mikuláš: Bystrík Šikula: Kvet medzi priepasťami (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 119 – 121.

Autor neuved.: Nový román Bystríka Šikulu (Kvet medzi priepasťami). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 1. 7. 2020, č. 25 – 26, s. 18.

BODACZ, Bohuš – ŠIKULA, Bystrík: Príbeh bude pokračovať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 16. 12. 2015, č. 25, s. 10 – 11.

HALVONÍK, Alexander: Konceptuálny román Bystríka Šikulu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 79 – 94.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.15.

VÁLEK, Igor: Očista písaním (Bystrík Šikula: Porušenie intimity). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 13. 6. 2012, č. 12, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Bystrík Šikula: Porušenie intimity. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 121 – 123.

BODACZ, Bohuš: Bystrík Šikula: Porušenie intimity. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 119 – 120.

ČAKANEK, Ján: Len do pol pása? (Bystrík Šikula: Objatia mŕtvych otcov). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

ŠAH: Bystrík Šikula – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158 – 159.

LENČO, Ján: Epika, ale aj voľačo viac. Bystrík Šikula: Vôňa santalového dreva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 277 – 278.

BODACZ, Bohuš: Rozprávanie o láske a blúdení. Bystrík Šikula: Vôňa santalového dreva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 116 – 118.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

HOCHEL, Igor: O banalitách doma v Amerike. Bystrík Šikula: Objatia mŕtvych otcov. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 5 – 6, s. 94 – 96.

DRASTICH, M.: Lano nad rodinou. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 14.

MORAVČÍK, Štefan: Bystrík sa nám oženil... In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 256.

PIUS, Miroslav: Na kríži rozprávania. Bystrík Šikula: Objatia mŕtvych otcov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 101 – 104.

HRON, Marek: Kritik prozaikom. Bystrík Šikula: Objatia mŕtvych otcov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 99 – 101.

KASARDA, M.: Slová, z ktorých sa pletú ľudské osudy. In: Národná obroda, zv. 12, 6. 4. 2001.

VLNKA, Jaroslav: Lúčenie so smrťou (Bystrík Šikula: Objatia mŕtvych otcov). In: Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 5.

BÁTOROVÁ, M.: Istý voľne ohraničený priestor. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 115, 1999, č. 6.

ČIERNA, M.: Kritika vo voľnom štýle. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 15.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Hľadanie generačnej galérie. In: Slovenské pohľady, IV. + 115, 1999, č. 5.

KOVÁČOVÁ, M.: Rôzne spektrá literatúry. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 16.

BODACZ, B.: Zbláznili sme sa, alebo, Potreba druhého čítania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 4.

ČÚZY, L.: Interpretačné nahliadnutie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 3.

EBEN, J.: Premeny ohňa (Generačné portréty I.). In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 21 – 22.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Nie recenzenti – portrétisti. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

SUBALLYOVÁ, Ľ.: Rezonancie literatúry, In: Pravda, zv. 7, 19. 9. 1997.

ŠKOTKA, M.: Kritika hodná kritiky. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

BODACZ, Bohuš – ŠIKULA, Bystrík: Naliať si čistého vína (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 16.