Dagmar Mária Anoca photo 1

Dagmar Mária Anoca

28. 12. 1951
Nadlac (Rumunsko)
—  15. 8. 2022
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Záhrada (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 9 – 10, s. 116.

KOŠKOVÁ, Hana: Záhrada (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 3 – 4, s. 134 – 136.

KOŠKOVÁ, Hana: Ľútoriadky za Dagmar Máriou Anocovou (28. 12. 1951 -- 15. 8. 2022). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 10, s. 136 – 137.

ŠENKÁR, Patrik: Obrázky a básničky pre šikovné detičky (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 136 – 137.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 152 – 153.

Autor neuved.: Slovenskí krajanskí básnici. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, príloha, s. III.

Autor neuved.: Slovenskí krajanskí básnici. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, príloha, s. VII.

-tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

ŠENKÁR, Patrik: Dagmar Mária Anoca: Renesančný kruh (Verše a poetická próza). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 125 – 128.

ŠAH: Dagmar Mária Anocová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 157.

KOŠKOVÁ, Hana – ANOCOVÁ, Dagmar Mária: Odmalička som bola dvojdomá. (Rozhovor so spisovateľkou dagmar Máriou Anocovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 80 – 88.

ŠENKÁR, Patrik: Dagmar Mária Anoca: Stratený archetyp. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 131 –  132.

ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

FARKAŠOVÁ, Etela: Dagmar Mária Anoca: Slovacica miscellanea. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 141 – 143.

GÁFRIKOVÁ, Gizela: K životnému jubileu Dagmar Márie Anocovej. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 13 – 16.

ŠENKÁR, Patrik: O kultúrnych súradniciach Slovákov v Rumunsku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 76 – 80.

BARTALSKÁ, Ľubica: Dagma Mária Anoca. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 158.

ŠTEFANKO, O.: Slovenskí spisovatelia z Rumunska. In: Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme, Nadlak 1994.

ANDRUŠKA, P.: Ofenzívny literárny Nadlak. In: Literárny týždenník 1996, č. 49, s. 11.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.