Dana Janebová photo 1

Dana Janebová

3. 4. 1953
Hlohovec
Žáner:
poézia, pre deti a mládež
Rodné meno:
Húšťavová

Životopis autora

Dana JANEBOVÁ sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre. Zúčastňovala sa na literárnych súťažiach a publikovala časopisecky a v dennej tlači. Jej básnický debut Moje ruky sú Láska (2009) odzrkadľuje premeny lásky vo vzťahoch, kladie otázky i dáva odpovede. Táto zbierka je prvou časťou plánovanej trilógie. Druhá básnická zbierka autorky vyšla pod názvom Odsúdená na Lásku (2011), tretia zbierka Tvoje oči sú Cesta vyšla v roku 2012. Nasledovali knihy Moje brehy (2016), Vibrácie neba (2017), Fragmenty (2018). Vyučuje na ZUŠ v Šali.