Dana Janebová photo 1

Dana Janebová

3. 4. 1953
Hlohovec
Rodné meno:
Húšťavová
Dana Janebová sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre. Zúčastňovala sa na literárnych súťažiach a publikovala časopisecky a v dennej tlači. Jej básnický debut Moje ruky sú Láska (2009) odzrkadľuje premeny lásky vo vzťahoch, kladie otázky i dáva odpovede. Táto zbierka je prvou časťou plánovanej trilógie. Druhá básnická zbierka autorky vyšla pod názvom… Čítať ďalej