Darina Harmanová

20. 6. 1912
Štrba
—  28. 11. 1993
Košice
Žáner:
pre deti a mládež
R. 1922 – 27 študovala na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1927  – 31 na učiteľskom ústave v Prešove, kde 1931 maturovala. R. 1931 – 32 pôsobila ako učiteľka v Batizovciach, 1932 – 37 v  Liptovskom Jáne, 1937 – 45 v Prešove, 1945 – 46 v Košiciach a v Bratislave, 1946 sa natrvalo usadila v Košiciach: 1946 – 53 riaditeľka strednej zdravotníckej školy, 1953 – 56 vedúca ošetrovateliek vo vojenskej nemocnici, 1957 – 60 učiteľka, potom úradníčka v Spolvede, 1960 – 76 referentka na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, od r. 1976 žila… Čítať ďalej