Dominika Moravčíková

3. 4. 1992
Žáner:
poézia, próza, iné
Dominika Moravčíková je poetka a prozaička pochádzajúca zo Strečna. Je doktorandka muzikológie na Ústave hudební vědy na FF Univerzity Karlovy v Prahe, kde študovala hudobné vzdelávanie rómskych detí na Slovensku. Okrem literatúry a muzikológie sa venuje kultúrnemu manažmentu vo sfére vizuálneho umenia v Košiciach, kde tiež spolupracuje na projekte Literárne rezidencie Košice. Tvorivo sa vyvíjala v rámci projektu Medziriadky. V roku 2020 absolvovala tvorivú rezidenciu Kina Úsmev v Košiciach a tvorivú rezidenciu TROJICA AIR v Banskej Štiavnici. V roku 2022… Čítať ďalej

Stránky