Drahoslav Machala photo 1

Drahoslav Machala

16. 11. 1947
Zemianske Podhradie
—  1. 1. 2015
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika

Napísali o autorovi

Som presvedčený, že Reportér Hemingway, kniha, ktorá má 400 strán, sa dá čítať ako dramatický príbeh: vyznačuje sa totiž najlepšími znakmi reportážnej práce. Výborným dialógom, presvedčivo vytvorenou atmosférou, autentickosťou konfrontácie a pravdivosťou podania. Práve možnosť konfrontovať si názory súčasníkov – čitateľov tohoto diela so svedectvom, ktoré prinášajú reportéri, je tou náročnou skúškou pravdy a autentickosti reportérovej práce. Bratia Machaloví z nej vychádzajú s absolutóriom.

Otakar Brůna

Tento nestály presah z cudziny domov pokladám za najvýraznejšiu črtu Machalových reportáží a súčasne za jeden z ich najvýraznejších kladov. Machala je pozorným reportérom s veľkou dávkou tolerancie k nezvyklým javom, so zmyslom pre zainteresované vnímanie všetkého nového. Súčasne je vzdelaným, rozhľadeným človekom, ktorý sa na svoje zahraničné potulky pripravuje dôkladným štúdiom. Historizujúce pasáže sú písané esejistickým štýlom, podobne ako úvahy o životných osudoch osobností, ktoré istý čas žili a tvorili v Provensálsku. Prechody od suchých faktov k živej reportáži, od reportážneho záznamu udalostí k ich zhodnoteniu vo forme eseje – to je druhá výrazná črta Machalovej knižky Veterné topánky.

Nina Hradiská

Drahoslavovi Machalovi vďačíme, že v knihe Zlomený sen kus po kuse pozbieral čriepky tohto výnimočného výlomku zo slovenskej mozaiky. Urobil tak bez veľkého hluku, so striedmosťou a precíznosťou biografa, ktorý sa nevznáša nezúčastnene nad osudmi rodiny, príbuzných, priateľov a mileniek Otta Smika a už najmä nie nad ním samým. Autor miluje svojho hrdinu a netají sa tým.

Vladimír Mináč

Machala vdychuje život možno zaprášeným dielam našej spisby tým, že približuje osudy ich tvorcov. Zakaždým ich tituluje nejakou charakteristickou črtou (Ján Chalupka – duchaplný satirik, Jonáš Záborský – svojský rebel, Ivan Krasko – knieža poézie, Vladimír Mináč – moderný mysliteľ atď.), pripomína najdôležitejšie diela, prechádza zásadnými životnými križovatkami (rodisko, štúdiá, ľúbostné vzťahy atď.) a často má kľúčové postavenie črta, spomienka alebo citát z korešpondencie, čo odbúrava strojenosť učebníc dejín literatúry.

Radoslav Matejov