Elena Čepčeková

26. 1. 1922
Dolná Ždaňa
—  6. 1. 1992
Bratislava
Pseudonym:
E. Hronská
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

CHMELÁR, Eduard: Vydarené posolstvo detskému čitateľovi (Elena Čepčeková: Meduškin košíček rozprávok a básničiek). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.