Elena Krššáková

2. 3. 1946
Banská Bystrica
Žáner:
prekladateľská činnosť, poézia
R. 1964 – 68 študovala francúzštinu a ruštinu na Univerzite 17. novembra v Prahe, 1969 – 70 na filozofickej fakulte univerzity v Rennes. R. 1970 – 73 pracovníčka Ministerstva kultúry Slov. socialistickej republiky, 1974 – 75 redaktorka Čs. rozhlasu, 1976 – 92 literárneho mesačníka Romboid v Bratislave, potom pôsobila v diplomatických službách: 1992 na veľvyslanectve ČSFR, 1993 – 97 Slov. republiky v Paríži, 1997 – 99 pracovníčka Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave, od r. 1999 Stálej misie Slov. republiky pri Rade Európy v Štrasburgu.… Čítať ďalej