Eugen Pauliny

13. 12. 1912
Zvolen
—  20. 5. 1983
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Eugen Pauliny (1912 – 1983). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 56 – 65.

APFEL, Viliam: Sedem viet o siedmich knihách. Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Pauliny, Pavol Žigo / Na písme zostalo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 120 – 124.

KAČALA, Ján: Jazykovedec a literárne dielo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 56 – 63.