Eva Čulenová

Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Eva ČULENOVÁ, vysokoškolská pedagogička, autorka a vydavateľka sa narodila roku 1975 v Senici. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Fakulte humanitných vied UMB. Pracovala najprv ako učiteľka na ZŠ, od roku 2001 pracovala na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2007 pôsobila na Vedeckom ústave UMB ako vedecká pracovníčka pre odbor slovenský jazyk a literatúra, potom vyučovala na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, slovenskú a svetovú lingvistiku. Časopisecky aj knižne publikuje… Čítať ďalej