Foto © Peter Procházka

Eva Tučná

21. 11. 1944
Nitra
Žáner:
literárna veda
Eva TUČNÁ v r. 1958 – 61 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Nitre, 1961 – 66 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1966 – 69 stredoškolská prof. na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, od 1969 na Katedre slov. jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Nitre, resp. Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, 1996 – 2003 jej dekanka. Publikovať začala od 1972 v Zlatom máji, Slov. pohľadoch, Novom slove, Pravde, Slov. jazyku a literatúre v škole. Venovala… Čítať ďalej