František Koli

23. 6. 1947
Tušická Nová Ves
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Po absolvovaní strednej školy v Michalovciach študoval slovenský jazyk a nemecký jazyk na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove (1969 – 1975), medzitým v r. 1972 – 1973 na Univerzite E. M. Arndta v Greifswalde. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor vo Vranove nad Topľou (1975 – 1978), od r. 1978 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, v súčasnosti je profesorom na Katedre slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa. V r. 1988 – 1990 pôsobil ako lektor… Čítať ďalej