František Kreutz

12. 4. 1920
Cinobaňa-Katarínska Huta
—  19. 12. 2004
Brezno
R. 1935 – 39 študoval na učiteľských ústavoch v Lučenci a v Banskej Bystrici. R. 1939 – 42 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach (Poltár, Krná, Látky, Podkriváň, Kováčová), 1942 – 46 absolvoval vojenskú službu, 1946 – 47 učiteľ v Látkach, 1947 – 50 riaditeľ meštianskej školy v Detvianskej Hute, 1950 – 60 základnej školy v Šumiaci, 1960 – 80 v Brezne, kde od r. 1980 žil na dôchodku. Ako znalec… Čítať ďalej