František Rojček

4. 7. 1949
Trutnov (Česko)
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, iné
František ROJČEK študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Hrádku, nadstavbovo na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1970 – 75 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1975 – 76 ako právnik v Textilných závodoch v Liptovskom Mikuláši, 1976 – 88 na Ministerstve kultúry Slov. socialistickej republiky, 1989 – 90 bol zástupcom riaditeľa Krajského osvetového strediska, 1990 – 92 šéfredaktorom vydavateľstva Genezis, 1992 – 95 redaktorom a právnikom spoločnosti Prima art, od 1995 riaditeľom agentúry NONA… Čítať ďalej