Hela Krčméryová

9. 3. 1902
Príbovce
—  27. 6. 1970
Bratislava
Pseudonym:
Teta Hela

Životopis autora

Manžel → Štefan Krčméry, syn → Ivan Krčméry, dcera → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1916 – 17 študovala na obchodnej škole v Martine, 1917 – 18 na dievčenskej škole v Reichenau, 1920 – 21 umenie na Sorbonne v Pariži. R. 1921 – 31 žila s manželom Š. Krčmérym v Martine, od 1932 ho sprevádzala na jeho liečebných pobytoch v Jeseníku, Ženeve a v Prahe, 1935 – 41 pracovníčka Univ. knižnice, 1941 – 53 Slov., resp. Čs. rozhlasu v Bratislave, od 1953 na dôchodku. Jej aktivity v oblasti detskej literatúry súviseli s prácou v rozhlase, kde organizovala pravidelnú reláaciu pre deti Teta Hela rozpráva, v rámci ktorej pripravovala slov. ľudové i vlastné autorské rozprávky, výber z nich vydala knižne pod názvom Rozprávky Tety Hely (1948). Autorka memoárovej knihy Puknuté husle (1967), spomienkové state uverejnila v zborníkoch o Hviezdoslavovi, Kukučínovi a Jégém. Venovala sa aj publicistike, článkami s tematikou spoločenského a kultúrneho života prispievala do periodickej tlače i rozhlasového vysielania.