Igor Válek

7. 1. 1967
Martin
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, iné

Životopis autora

Igor VÁLEK v r. 1981 – 85 študoval na gymnáziu vo Vrútkach, 1986 – 87 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončil), 1998 – 2000 absolvoval bakalárske štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Od r. 1987 pracuje v Matici slov., 1991 – 93 bol redaktorom mesačníka Knižnice a informácie, od 1993 bol redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín v Martine. Od roku 2014 je šéfredaktorom magazínu Slovensko. Básne publikoval najskôr časopisecky (Slov. pohľady, Slov. národné noviny – Orol tatranský, Slov. republika a i.). Knižne vydal zbierky veršov Na-miesto piesne (2000), Korene a úlomky (2007), spomienkové črty Tida J. Gašpara Starinské nezábudky (1993), mozaiku zo života a diela spisovateľa Ladislava Pašku Fragmenty desaťročí (1998), Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinskeho o zlate (2004) a výber z poézie J. Kráľa Jarná pieseň (2006), zostavil Pamätnicu Roka Ľudovíta Štúra (2007, s O. Pavúkovou). Venuje sa kultúrnej publicistike a recenzistike, podieľa sa na znovuobjavovaní mien i súvislostí v zamlčiavanej časti slov. literatúry (Slov. národné noviny, Slov. pohľady, Knižná revue a i.). Spracoval príručky Malý lexikón literárnych diel (2002) a Malý lexikón kultúrnych pamiatok (2004), J. Haškovi a najmä jeho pobytom na Slovensku venoval publikáciu Haškovi v pätách (2003). Roku 2013 vydal knižku Nebojsa! a iné HOROR rozprávky, roku 2015 Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch.


Igor VÁLEK (7. 1. 1967) – básnik, redaktor, publicista a organizátor kultúrneho, najmä literárneho života. Po časopiseckom publikovaní básni v rôznych literárnych periodikách (Orol tatranský, Slovenské pohľady, Literárny (dvoj) týždenník a inde) mu vyšli básnické zbierky Na-miesto piesne (2000) a Korene a úlomky (2007).