Ján Berky-Ľuborecký

20. 6. 1940
Zvolen
—  1. 6. 2004
Hrubá Borša
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza
Ján Berky-Ľuborecký v  rokoch 1954 – 1958 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Lučenci, 1961 – 1966 popri zamestnaní kníhovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde v rokoch 1962 – 1965 pracoval v Ústrednej knižnici SAV, 1965 – 1971 v Slovenskej technickej knižnici, 1971 – 1976 na Ministerstve zdravotníctva, 1977 bol metodikom a neskôr výskumným pracovníkom v Ústave vedeckých zdravotníckych informácií, od 1997 prednášal rómsky jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Popri odborných prácach z… Čítať ďalej