Ján Berky-Ľuborecký

20. 6. 1940
Zvolen
—  1. 6. 2004
Hrubá Borša
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza
Ján Berky-Ľuborecký v  r. 1954 – 58 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Lučenci, 1961 – 66 popri zamestnaní kníhovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1962 – 65 pracoval v Ústrednej knižnici SAV, 1965 – 71 v Slov. technickej knižnici, 1971 – 76 na Ministerstve zdravotníctva, 1977 bol metodikom a neskôr výskumným pracovníkom v Ústave vedeckých zdravotníckych informácií, od 1997 prednášal rómsky jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Popri odborných prácach z oblasti knihovníctva a… Čítať ďalej