Ján Boor

5. 3. 1915
Holíč
—  20. 10. 2002
Bratislava
Pseudonym:
Pavol Habič
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, rozhlasová tvorba, literárna veda, literatúra faktu

Výberová bibliografia

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

Autor neuved.: Esejistický univerzalista, profesor Ján Boor (Výročia a jubileá. K storočnici Jána Boora).  In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 27 – 29.

LEHUTA, Emil: Ján Boor odišiel do spomienky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 133 – 134.