Ján Hrušovský photo 1

Ján Hrušovský

4. 2. 1892
Nové Mesto nad Váhom
—  7. 3. 1975
Bratislava
Pseudonym:
Arctur, Karol Egreš
Žáner:
literárna veda, próza

Životopis autora

Ján HRUŠOVSKÝ v r. 1907 – 10 študoval na vyšších obchodných školách v Martine a v Revúcej. R. 1910 – 13 praktikant Slov. banky v Novom Sade a účtovník vo firme P. Makovického v Ružomberku, 1913 – 14 dôstojník rakúsko-uhorskej armády, po vypuknutí prvej svetovej vojny bojoval na východnom fronte, 1914 – 15 sa liečil vo vojenskej nemocnici v Bratislave, 1915 úradník Sporiteľne v Martine, 1915 – 18 pokračoval v zotavovaní sa v domácom liečení, 1918 – 19 redaktor Slov. východu v Košiciach a Národných novín v Martine, 1919 – 20 pracovník Slov. tlačovej kancelárie v Bratislave, 1921 tlačový pridelenec na čs. vyslanectve v Ríme, 1921 – 23 redaktor Slov. denníka v Bratislave, 1924 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe, 1925 – 39 redaktor a 1939 – 42  šéfredaktor Slov. politiky v Bratislave a v Žiline, kde 1942 – 43 redigoval Gardistu, 1943 – 45 pracovník Úradu propagandy v Bratislave, 1946 – 48 redaktor a 1948 – 56 šéfredaktor Slobody v Bratislave a v Žiline, od r. 1957 žil na dôchodku v Bratislave. Autor próz Zo svetovej vojny (1919), Muž s protézou (1925), Peter Pavel na prahu nového sveta (1930), František Ferdinand (1935) a Sprisahanie proti svetu 1 – 4 (1941 – 42), zbierky noviel a poviedok Pompiliova Madona (1923), Zmok a iné poviedky, Dolorosa (obe 1925), Kariéra (1961) a Rozmarné poviedky (1974). Populárnu dobrodružnú prózu uverejňoval na pokračovanie v periodickej tlači a vydával knižne. Autor historických, detektívnych a spoločenských románov: Jánošík 1 – 4  (1933), Dráma na ostrove, Verný hrdina (oba 1935), Búrka nad Devínom (1936), Neuveriteľný príbeh dr. Gallusa (1937), Dva železné dvory 1 – 2 (1938), Prízrak (1941), Pohroma (1962), Čarovný kľúč (1966) a Rákócziho pochod (1968), spomienkových pró Takí sme boli… (1920), Starý Martin v živote a ľuďoch (1947), Stalo sa v našom mestečku (1957) a Umelci a bohémi (1963). Niektoré st. diela neskôr prepracoval, doplnil a vydal ich pod iným názvom (Zo svetovej vojny, 1919 – Stála vojna, stála, 1971; Jánošík, 1933 – Jánošík, 1967; Verný hrdina, 1935 – Javorový generál, 1968; Sprisahanie proti svetu, 1941 – 42 – Ruže a trón, 1968). Venoval sa aj prekladateľstvu, prekladal z maďarčiny a nemčiny (I. Kossa, K. Mikszáth, A. Heye, S. Heym, F. Werfel). Významný slov. novinár, redaktor a publicista, uverejnil tisíce rozličných politických, kultúrnych, literárnych a i. článkov v slov. periodickej tlači.