Ján Turis

3. 5. 1920
Nový Klenovec (Ukrajina)
—  24. 3. 2005
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, poézia, próza, publicistika
Ján TURIS v r. 1937 – 38 študoval na českom učiteľskom ústave v Mukačeve, 1938 – 41 na učiteľskej akadémii v Prešove. R. 1941 – 43 učiteľ na ľudovej škole vo Východnej, 1945 – 51 redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 52 pracovník Čs. filmu, 1953 – 57 redaktor Pravdy, 1957 – 58 redaktor Čs. televízie, 1959 – 74 časopisu Život, 1974 – 80 Televízia, 1980 odišiel na dôchodok, 1980 – 90 šéfredaktor Ročenky Zväzu protifašistických bojovníkov, 1991 – 93 redaktor časopisu Tretí vek v Bratislave. Autor poviedok Kronika bez konca (1992),… Čítať ďalej