Viera Švenková photo 1
Foto © Peter Procházka

Viera Švenková

3. 11. 1937
Poprad-Veľká
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, publicistika
Viera ŠVENKOVÁ sa narodila 3. novembra 1937 v Poprade v časti Veľká. Tu študovala na jedenásťročnej strednej škole a po maturite odišla do Bratislavy, kde žije dodnes. Po štúdiu slovenčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracovala ako redaktorka vo viacerých literárnych časopisoch (Slovenské pohľady 1974 – 1977, Revue svetovej literatúry 1977 – 1982) a vydavateľstvách (Mladé letá 1960 – 1969, Smena 1988 – 1993). Je členkou klubu Femina. Popri vlastnej tvorbe rediguje a prekladá z nemčiny, angličtiny, ruštiny, ukrajinčiny,… Čítať ďalej

Stránky