Jana Borguľová photo 1

Jana Borguľová

19. 6. 1951
Martin
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu
Rodné meno:
Martinková

Životopis autora

Publicistka a múzejníčka po absolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici pracovala ako asistentka na katedre slovenského jazyka a literatúry a od roku 1974 v Ústave pre regionálny výskum PdF v oblasti literárnej regionalistiky. V rokoch 1982 – 2010 pôsobila v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Venovala sa mapovaniu literárneho života Banskej Bystrice a regiónu, akvizičnej a edičnej činnosti, tvorbe scenárov výstav a expozícií, kultúrno-spoločenskej činnosti. Časopisecky publikovala odborné štúdie a popularizačné články. Bola členkou Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV a Matice slovenskej. Od roku 1993 je členka Spolku slovenských spisovateľov, od roku 1994 je tajomníčkou jeho odbočky v Banskej Bystrici. V roku 1991 založila literárny klub LITERA 2 v Banskej Bystrici, ktorý vedie doteraz. Zostavila zborníky z tvorby členov klubu (od roku 1992 do roku 2013 ich vyšlo 20). V roku 1997 začala tradíciu organizovania festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorého je do súčasnosti koordinátorkou a dramaturgičkou. Podieľa sa na príprave a realizácii celoslovenskej literárnej súťaže v umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno, ako aj ďalších kultúrno-umeleckých podujatí v regióne.
Od roku 2003 žije v Hornej Mičinej, okres Banská Bystrica.