Jana Juhásová

Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež
Jana Juhásová absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry – filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V oblasti literárnej vedy graduovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2004 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sustredene sa venuje dejinám slovenskej poézie 20. a 21. storočia a literárnej teórii. Je autorkou kníh Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii (2016),… Čítať ďalej

Stránky