foto©Vladimír Šimíček

Jana Pácalová

Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež
Poetka a literárna vedkyňa Jana Pacalová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. Doktorát z dejín slovenskej literatúry získala v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde pracuje ako vedecká pracovníčka. Zameriava sa na literatúry 19. storočia, špeciálne na výskum rozprávok v romantizme. Klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva. V roku 2003 debutovala básnickou zbierkou Citová výchova. Čítať ďalej