Jana Pácalová

Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

DUKÁTOVÁ, Natália – PÁCALOVÁ, Jana: Rozprávky ma fascinujú (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 22 – 23.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 4.

KAMENČÍK, Marián: Slovenské rozprávky (1845 – 1883). Zost. Jana Pácalová. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  142 – 144.

REBRO, Derek: Sylvia (nie) je mŕtva. Jana Pácalová: Všetko o mojej matke. In: Vlna, roč. XV., 2014, č. 55, s. 131 – 134.

RÁCOVÁ, Veronika: Všetko, čo (o) matke nepoviem. Jana Pácalová: Všetko o mojej matke. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 7, s. 64 – 66.

Autor neuved. – PÁCALOVÁ, Jana: Nemlčať: žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 11.

MATEJOV, Radoslav: RIZIKOVÉ MÚZY. Variácie ohňa (Jana Pácalová: Citový výchova), Annine perverzity (Anna Snegina: Pas de deux), Skryté. Viac-menej: stratené... (Mária Ferenčuhová: Skryté titulky), Matematika bytia a lásky (Katarína Kucbelová: Duály). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 3.