Jaroslava Blažková photo 1

Jaroslava Blažková

15. 11. 1933
Veľké Meziřičí
—  20. 2. 2017
Kanada
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Próza ideálov a životného pohybu (Jaroslava Blažková: Nylonový mesiac). In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 31.

ZÁKOPČAN, Marek: Spoločenské normy verzus autentickosť citov (Jaroslava Blažková: Nylonový mesiac). In: Sme, príl. Magazín o knihách, roč. 27, 4. 10. 2019, č. 231, s. XXII.

ŽILKOVÁ, Marta: Jaroslava Blažková: Rozprávky z červenej ponožky (Recenzia). In: Bibiana, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 62 – 63.

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

Redakcia: Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave JUDr. Adriána Kromku o lístky do Thermal Parku Vrbov. In: Život, roč. 61, apríl 2019, č. 4 (729), s. 29.

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

(ZV): Spomienka na spisovateľku Jaroslavu Blažkovú (Literatúra / Panta Rhei Poštová ul. Bratislava 17.30). In: Sme, roč. 25, 28. 9. 2017, č. 223, s. 13.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Nad jej životom stále visel Nylonový mesiac. In: Sme, 22. 2. 2017.
https://kultura.sme.sk/c/20466081/nad-jej-zivotom-stale-visel-nylonovy-mesiac.html

kul: Vo veku 83 rokov zomrela spisovateľka Jaroslava Blažková. In: Pravda, 21. 2. 2017.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/420678-vo-veku-83-rokov-zomrela-slovenska-spisovatelka-jaroslava-blazkova/

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

CVIKOVÁ, Jana – BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Všetko šlo do šrotu, ale žilo sa stále ďalej. Rozhovor s prozaičkou Jaroslavou Blažkovou. In: Romboid, roč. I, 2015, č. 3, s. 8 – 13.

-rm-: Chcem si to ponechať. (Do priestorov kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej v Bratislave zavítala 24. novembra spisovateľka Jaroslava Blažková). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 5.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 11.

FAJNEROVÁ, Lucia - BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Doma som bola bohémkou, v Kanade ma obliekali do kroja. (Rozhovor). In: Pravda, roč. XXVI, 6. 12. – 7. 12. 1014, č. 280, s. 18 – 21.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Jaroslava Blažková: To decko je blázon (Spomienky rozmaznanej dcérušky). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 115 – 116.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

FARKAŠOVÁ, Etela: Vzácny rodinný príbeh (Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel). In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXII.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BATIKOVÁ, Eva: Román s charizmou. Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 24. 10. 2007, č. 22, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Múdrosť nažitého (Jaroslava Blažková: Happyendy). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 5.

BALÁŽ, A. – BLAŽKOVÁ, J.: Farebné kamienky v čiernom plátne. Jaroslava Blažková znova medzi slovenskými čitateľmi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 7.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

JURČO, M.: Jaroslava Blažková. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ANDRIČÍKOVÁ, M.: Aktuálne a nadčasové v Ostrove kapitána Hašašara. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

BALÁŽ, Anton: Návraty k detstvu (Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel). In: Knižná revue, 13. 10. 2004, č. 21, s. 5.

DAŠKOVÁ, K.: O zlatovláske na asfalte. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

JURČO, M.: Ako tie mušky svätojánske (Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel). In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

JURČO, M.: Naša zelená generácia. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

KAČALA, J.: Jazyk Jaroslavy Blažkovej. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

KARPINSKÝ, P.: Dúhová Minka a Pyžaminka. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Substancia lásky. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

MOYŠOVÁ, Stanislava.: Mágia časov dávno zašlých. Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 253 ˜– 254.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Irónia v ženskom texte. Príklad J. Blažkovej. In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 1.

ONDRÁŠ, M.: Problém zvaný Jaroslava Blažková. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

RUSŇÁK, R.: … najväčší boží dar. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

SLIACKY, O.: O kultúrnej pamäti a ľudskom rozmere. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

STANISLAVOVÁ, Z.: Dospievanie ako strata ilúzií. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

TKÁČIKOVÁ, E.: Po moste s otvorenými rukami. In: Bibiana, 11, 2004, č. 1.

VLNKA, J.: Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel. In: Bibiana, 11, 2004, č. 2.

ŠTEFÁNKOVÁ, Mária: Akoby nikdy neodišla – O knihe Jaroslava Blažková: Minka a Pyžaminka. In: ASPEKT, 2003 – 2004, č. 1, s. 87 – 88.

BALÁŽ, Anton: Rozprávka na všetky štyri kopytá (Jaroslava Blažková: Minka a Pyžaminka). In: Knižná revue, roč. XIII, 16. 4. 2003, č. 8, s. 5.

BŽOCH, J.: Putovanie v horúčkovitom sne (Jaroslava Blažková: Minka a Pyžaminka). In: SME, 24. 4. 2003, s. 17.

ONDRÁŠ, M.: Jaroslava Blažková: Rozprávky z červenej ponožky. In: Bibiana, 10, 2003, č. 1.

BALÁŽ, Anton – BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Nárazom sa človeku môže zmeniť skupenstvo. Rozhovor so spisovateľkou Jaroslavou Blažkovou. In: Knižná revue, roč. XII, 9. 1. 2002, č. 1, s. 16.

BALÁŽ, Anton: Olovká nepodliehajúce korózii (Rozhovor). In: Bibiana, 9, 2002, č. 2.

ČÚZY, Ladislav: Stretnutie so stratenou autorkou. Jaroslava Blažková: Svadba v Káne Galilejske). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 102 – 104.

KOBOVÁ, Ľ.: Nádych a výdych. In: Aspekt, 2002, č. 1.

SOUČKOVÁ, M.: Čitateľsky úspešné, ale… (Jaroslava Blažková: Svadba v Káne Galilejskej). In: Romboid, 37, 2002, č. 4.

BŽOCH, J.: Niekdajšia Blažková. In: SME, 14. 6. 2001, s. 8.

KAMENISTÝ, J.: Plačú tam pod javorom. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 43.

MATEJOV, Radoslav: Pasca na ženy (Jaroslava Blažková: Svadba v Káne Galilejskej). In: Knižná revue, roč. XI, 5. 9. 2001, č. 7, s. 5.

MOYŠOVÁ, S.: Dobrá, skvelá, lepšia ako Saganová (Jaroslava Blažková: Svadba v Káne Galilejskej). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 31 – 32.

ONDRÁŠ, M.: Človečina skielok zo smetiska. In: Bibiana, 8, 2001, č. 1.

ONDRÁŠ, M.: Trpkosmutné poznanie. In: Bibiana, 8, 2001, č. 3.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Irónia versus emócia. Rozprávačské perspektívy Jaroslavy Blažkovej. Jaroslava Blažková: Svadba v Káne Galilejskej. (Recenzia). In: RAK, roč. VI, 2001, č. 5 – 6, s. 84 – 89.

JURČO, Milan: Citlivo zazávojovaná výchovnosť. Jaroslava Blažková: Ako si mačky kúpili televízor. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 278 – 280.

KOPÁĽ, J.: Autorka radosti a znepokojenia In: Bibiana, 6, 1999, č. 3 – 4.

SLIACKY, O.: Problém zvaný Jaroslava Blažková. In: Bibiana, 6, 1999, č. 3 – 4.

SZABOVÁ, Nora: Nadčasová rozprávka (Jaroslava Blažková: Ako si mačky kúpili televízor). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

CVIKOVÁ, J.: Jaroslava Blažková: ... ako z gratulačnej karty... In: Romboid, 32, 1997, č. 4.

DAŠKOVÁ, K.: Návrat Jaroslavy Blažkovej. In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 10.

JENČÍKOVÁ, E.: Blažková po rokoch (Jaroslava Blažková: ... ako z gratulačnej karty...). In: RAK, 2, 1997, č. 5.

KUPŠOVÁ, M.: Jaroslava Blažková: ... ako z gratulačnej karty... In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 10.

SCHRIMPELOVÁ, M.: Prítomnosť Jaroslavy Blažkovej. In: Aspekt, 1997, č. 1.

SUBALLYOVÁ, Ľ. – BLAŽKOVÁ, J.: Lásky, domovy, rozchody a rána (Rozhovor). In: Pravda, zv. 7, 31. 7. 1997, č. 175.

ZELINSKÝ, M.: Jaroslava Blažková: ... ako z gratulačnej karty... In: Romboid, 32, 1997, č. 4.

JANČOVIČ, I.: Rozprávač v dialógu s časom. In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

SULÍK, I.: Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon. In: Bibiana, 4, 1996, č. 1.

BARBORÍK, V.: Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon. In: Romboid, 30, 1995, č. 9.

BŽOCH, J.: Blažková po rokoch (Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon). In: Národná obroda, zv. 6, 30. 9. 1995, č. 226.

HAMADA, M.: Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon. In: Romboid, 30, 1995, č. 9.

SULÍK, Ivan: Staronový fenomén Jaroslava Blažková (Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon). In: Knižná revue, roč. V, 2. 11. 1995, č. 22, s. 5.

JURČO, M.: Náučná i rozprávková, harmonizujúca i buričská Jaroslava Blažková. In: Bibiana, 1, 1993, č. 1.

TUČNÁ, E.: Fenomén Jaroslava Blažková. In: Zborník k 11. medzinárodnému zjazdu slavistov. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1993.

JURČO, M.: Fenomén detského objaviteľstva v tvorbe Jaroslavy Blažkovej. In: Acta Universitatis Mathaei Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 1992.

JURČO, M.: Návrat prozaičky Jaroslavy Blažkovej. Banská Bystrica: Metodické centrum 1992.

BUCHEL, J. – BLAŽKOVÁ, J.: Pod nylonovým mesiacom (Rozhovor). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 9.

ČECHOVÁ, S.: Soňa Čechová o Jaroslave Blažkovej. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

HOCHEL, B.: Comeback J. B. (Profil). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 9.

ŠTRAUS, F.: O Jaroslave Blažkovej a exilovej literatúre. In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 13.

VANOVIČ, J.: Antidialógy so slovenskými spisovateľmi. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.

ZAJAC, P.: Robinzon Jaroslavy Blažkovej. In: Mladá tvorba, 1968, č. 7.

HAMADA, M.: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava: Smena 1966, s. 249 – 252.

HAMADA, M.: Literatúra ako z gratulačnej karty. In: Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 10.

KOVÁČ, B.: Svet dieťaťa a umelecká fantázia. Bratislava: Mladé letá 1964.