Josef Pospíšil

12. 5. 1890
Klopotovice (Česko)
—  2. 6. 1953
Uherské Hradiště (Česko)
Žáner:
pre deti a mládež
Absolvoval učiteľský ústav v Kroměříži, potom pôsobil ako učiteľ na Morave, po vzniku ČSR prišiel na Slovensko, r. 1919 – 27 učiteľ v Trenčianskej Teplej a rok v Trenčíne, r. 1928 – 39 v Bratislave, od r. 1939 opäť na Morave v Starom Měste, napokon riaditeľ školy v Uherskom Hradišti. V slov. prostredí spolupracoval s J. Volfom, K. Plickom a i., zúčastňoval sa na tvorbe čítaniek a metodických príručiek pre ľudové školy, spolu redigovali a vydávali časopisy Slov. otčinou a Čs. ráno. S J. Volfom vydal prozaické knižky pre deti Podhradský knihomil,… Čítať ďalej