Jozef Ambruš

22. 9. 1914
Horný Badín
—  2. 4. 1993
Bratislava
Pseudonym:
I. J. Bič, Inka Lipská, J. Gálik, Ján Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky, Ľ. Babčan, Ľ. Hlas, Ľubo J. Ambruš
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Výberová bibliografia

NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 295, 297.

BÁBIK, Ján: Schránka spomienok svätá (Ľudovít Štúr: Dielo I. a II. Výber zostavil a textologicky upravil Jozef Ambruš). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 3.

HRONCOVÁ, Ľubica: Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 159 – 161.

MAŤOVČÍK, Augustín: K 100. výročiu narodenia Jozefa Ambruša. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 86 – 87.

FISCHEROVÁ, Anna: Jozef Ambruš a jeho kultúrno/literárno-historický odkaz. (Prednáška v Literárnovednej spoločnosti SAV v Bratislave pri príležitosti 10. výročia úmrtia, prednesená 21. 5. 2003). In: Slovenská literatúra, roč. 50, 2003, č. 3, s. 250 – 255.