Jozef Ambruš

22. 9. 1914
Horný Badín
—  2. 4. 1993
Bratislava
Pseudonym:
I. J. Bič, Inka Lipská, J. Gálik, Ján Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky, Ľ. Babčan, Ľ. Hlas, Ľubo J. Ambruš
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Životopis autora

Jozef AMBRUŠ študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici a v Trnave, kde r. 1934 maturoval, 1934 – 38 slavistiku a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1935 bol na študijnom pobyte v Krakove, 1937 v Ľubľane. Od r. 1938 pôsobil ako asistent slovanského seminára, od 1940 pracoval na Úrade propagandy, 1943 – 45 na generálnom konzuláte vo Viedni. Po návrate na Slovensko r. 1948 – 53 bol vedúcim vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 1953 – 54 jazykový redaktor Slov. vydavateľstva technickej literatúry v Bratislave, 1954 – 58 odborný pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1958 – 64 knihovník v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, napokon od 1964 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Významný literárny historik a uznávaný editor literárnych textov. Venoval sa skúmaniu štúrovského obdobia našich literárnych dejín, najmä dielu Ľ. Štúra a D. Maróthyho (Daniela Maróthyho Dvojaká ľúbosť, 1942; Ľudovít Štúr. Život a dielo, 1965), skúmal a vydával literárne texty, súborné a vybrané diela, hlavne korešpondenciu slov. spisovateľov. Ako editor pripravil výber z úvah a článkov Ľ. Štúra (Slovo na čase, 1941), 5-zv. vydanie Dielo Ľ. Štúra (1953 – 57) a 3-zv. edíciu Listy Ľ. Štúra (1954 – 60) s podrobnými komentármi. Vydal Dielo Jána Hollého v 10 zv. (1950), pramennú knihu Ján Hollý očami svojich súčasníkov (1964) i Korešpondenciu Jána Hollého (1967) a pripravil ďalšie edície. Posledným edičným činom bolo vydanie 1. zv. Listov Jána Kollára (1991). Okrem toho publikoval pramene, štúdie a príspevky v zborníkoch (Literárny archív, Biografické štúdie) a odborných periodikách (Slov. literatúra a i.), početné biografické profily a heslá slov. spisovateľov v časopisoch a lexikónoch (Encyklopédia slovenských spisovateľov, Slovenský biograficky slovník a i.).