Jozef Gregor-Tajovský

18. 10. 1874
Tajov
—  20. 5. 1940
Bratislava
Pseudonym:
Gregor-Tajovský, Greško, Grigorievič, Izäslav, Jano z Dohnian, J. G. Tajovský, Jozef Slovák, Kaprál, M. Žiarsky, Podsokolovský
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika

Výberová bibliografia

MAŤOVČÍK, Augustín: Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský. Pramene – Dimenzie – Reflexie, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 161 – 163.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Pohnuté osudy: Manželstvo bolo preňho ťažším frontom ako vojna (Prozaik a dramatik Jozef Gregor Tajovský). In: Hospodárske noviny, príl. Magazín, roč. 6, 22. 5. 2020, č. 19, s. 28 – 31.

SCHNIEREROVÁ, Diana: Namiesto pečenia koláčov rozdávala knihy (Hana Gregorová). Prvú slovenskú feministku priviedol na scénu Tajovský. In: Sme, roč. 27, 12. 2. 2019, č. 36, príl. Ženy slávnych mužov, s. III.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

ČAPLOVIČ, Miloslav: Generál, bankár, diplomat či básnik. Aj oni boli československí legionári. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Československí legionári, s. V.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

MURGAŠOVÁ, Anita: Život musí mať cveng ako kov - bolo Tajovského krédom. n: Katolícke noviny, roč. 129, 7. 12. 2014, č. 49, s. 11.

JESENSKÝ, Miloš: Stratený raj Jozefa Gregora Tajovského. In: Katolícke noviny, roč. 129, 7. 12. 2014, č. 49, s. 10 – 11.

OGURČÁKOVÁ, Marianna: P. Rozkoš: Jozef Gregor-Tajovský v povedomí Nadlačanov. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 11.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Tajovský znovu nájdený (Jozef Gregor Tajovský: Prózy). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

TOMÁŠ, Radoslav: Obyčajní ľudia si zlatou niťou gombíky neprišívajú... (L. Ťažký: Aj v nebi je lúka; M. Urban: Za vyšným mlynom; I. Horváth: Európa koktail; J. Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 3.

BEŇO, Ján: Dvaja z nesmrteľných. Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné. Milo Urban: Za Vyšným mlynom a iné prózy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 123 – 125.

PALKOVIČ, Pavol: Nad odkazom Jozefa Gregora-Tajovského (k 130. výročiu narodenia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 148 – 149.

MIKULOVÁ, Marcela: Mýtus, determinácia, realita v próze Tajovského. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 457 – 471.

PRUŠKOVÁ, Zora: Nežili sme svoje radosti a tragédie osobné, aby boli zabudnuté... Listy. Príbeh manželstva J. G. Tajovského a Hany Gregorovej. (Recenzie a kritiky). In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 97 – 99.