Juraj Hradský photo 1

Juraj Hradský

2. 7. 1953
Cífer
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

SZABÓ, Ivan: Z nedávnej histórie (Odsúdený č. 3359 Štefan Kiripolský). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 12.

HOLETZOVÁ, Katarína: Kniha týždňa: Okno do cely politických väzňov. In: Pravda, 20. 9. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/405255-kniha-tyzdna-okno-do-cely-politickych-vaznov/

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXV.

JUSTUS, Richard: Kruto, bez zľutovania. Juraj Hradský: Bratislavskí majstri kati. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 124, 2008, č. 3, s. 135 – 136.

MICHALÍK, Peter: Portréty s bohatou dokumentáciou (Juraj Hradský – Jozef Mallinerits: Rusovce – Oroszvár – Karlburg). In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 1. 2008, č. 1, s. 10.

SCHUSTER, Michal: Životom a smrťou Bratislavy v edícii Bratislava – Pressburg (Juraj Hradský: Bratislavskí majstri kati). In: Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 3.