Laco Kerata

1. 1. 1961
Nováky
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Ladislav KERATA r. 1989 absolvoval divadelnú réžiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdií režisér v Divadle SNP v Martine, 1989 – 90 herec a režisér Divadla pre deti a mládež v Trnave, r. 1991 spoluzakladateľ divadelného súboru Stoka v Bratislave, kde dodnes pracuje ako herec, režisér a kmeňový autor. Venuje sa tvorbe poézie, po slovensky a po anglicky písané básne publikoval v slov. periodickej tlači a v americkom magazíne Five Fingers Review. Autor básnickej zbierky Hriešny spánok (1991), z vlastnej poézie 90. rokov pripravil autorský výber Prišiel som, videl som… (2000). Sústredil sa hlavne na dramatickú spisbu, ktorá úzko súvisela s jeho profesionálnou divadelníckou činnosťou na Slovensku i v medzinárodnom kontexte. Pre Stoku napísal viacero hier s prvkami absurdného divadla (Zvlčenie a i.), Divadlo A. Bagara v Nitre inscenovalo jeho hru Večera nad mestom (1994). Napísal komorné rozhlasové hry Chrobáci v škatuli Do teplých krajín, ako aj hru pre deti a mládež Na hladine. Výber z jeho rozhlasovej dramatickej tvorby vyšiel knižne pod názvom Rádiové hry (1999). Vydal hry Večera nad mestom (2001), poviedkovú knihu Mám sa… (2004) a novelu Zlý herec (2009).