Laco Zrubec photo 1

Laco Zrubec

4. 10. 1931
Šurany
—  25. 2. 2011
Nitra

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Opustili nás – Laco Zrubec. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 11.

ŠAH: Laco Zrubec – 75. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 157 – 158.