Margita Dobrovičová

26. 6. 1953
Liptovský Mikuláš
—  13. 4. 1994
Bratislava
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

BUKOVINOVÁ, Anna: Medzi rozumom a vierou (E. M. Groch, M. Dobrovičová). In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 80 – 86.

SIVČO, Andrej: Poetka zranených piesní (Margita Dobrovičová: Ten motýľ nevzlietne. In: Knižná revue, roč. IX, 27. 10. 1999, č. 22, s. 5.