Margita Dobrovičová

26. 6. 1953
Liptovský Mikuláš
—  13. 4. 1994
Bratislava
Žáner:
poézia

Životopis autora

Margita DOBROVIČOVÁ v r. 1972 – 76 absolvovala gymnaziálne štúdiá v Bratislave, potom žila a venovala sa literárnej tvorbe v Liptovskom Mikuláši. Básne a príspevky uverejňovala v literárnych časopisoch, periodickej tlači a v zborníkoch (Zborník Wolkrovej Polianky, Literárny týždenník, Nové slovo, Práca, Pravda, Smena, Tvorba a i.). Knižne debutovala básnickou zbierkou Modrej planéte (1981), po ktorej nasledovali zbierky V mrazoch horíme (1986), Prenosná priepasť (1989), Slávnosti pod ľadom (1993) a Neprelistovaná krv (1994, zadaná do tlače v deň jej úmrtia). Posmrtne vyšiel výber z jej nepublikovaných básní a korešpondencie Tajomstvá duše (1995) a výber Ten motýľ nevzlietne (1999). Spolupracovala s rozhlasom, písala texty k divadelným hrám, prekladala z francúzštiny, ruštiny a češtiny.