Mária Rázusová-Martáková

28. 6. 1905
Liptovský Mikuláš-Vrbica
—  5. 8. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Ivo Medin, Moro, Teta Mariena
Žáner:
dráma, esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Mária RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ (manžel → Ján Marták, brat → Martin Rázus) v r. 1919 – 23 študovala na učiteľskom ústave v Prešove. Po štúdiách pôsobila r. 1923 – 31 ako učiteľka v Dolnom Srní, 1931 – 33 v Bratislave, 1933 – 39 v Martine, 1939 – 45 bola redaktorkou knižnej edície pre deti a mládež Dobré slovo, 1946 – 48 časopisu Slniečko v Martine, potom sa venovala literárnej tvorbe a prekladateľskej práci. K tvorbe pre deti začala inklinovať počas pôsobenia v Dolnom Srní a od r. 1928 pravidelne spolupracovala s časopisom Slniečko. Knižne debutovala zbierkou veršov Pestré kvety (1932). Ďalšie diela: zbierka Tri rozprávky z neba (1932), veršovaná poviedka Hrdinovia (1935), básnické zbierky Hore grúňom – dolu grúňom (1934), Od jari do zimy (1939); pre najmenšie deti napísala Na veselej posiedke (1946), Plamienočka (1948), Zverinček (1950), Zatúlané húsa (1953), Farebná záhradka (1953), knižky veršíkov Zvieratká deťom (1956), Hajaj – búvaj (1957); poézia pre dospelých – zbierky Pieseň o láske (1942, vydaná 1957), Svetlo nad horami (1948), Vyznanie (1956); próza pre deti V rozprávkovom svete (1940), Rozprávky o Jánošíkovi (1955), Chlapčekovo leto (1956), O medovníkovom domčeku (1961), Junácka pasovačka (1962), adaptácie literárneho folklóru Tri zakliate kniežatá (1945), Prvý venček (1954), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (1954), Ako išlo vajce na vandrovku, Druhý venček, Kozliatka, (všetky 1957), Starý Bodrík a vlk, Tri prasiatka (obe 1960), Koza odratá a jež (1968), Červená čiapočka (1969). Reprezentatívny výber z jej rozprávok a básní pre deti vyšiel pod názvom Zlaté zvonky (2009). Súčasne s vlastnou tvorbou prekladala z českej, francúzskej, nemeckej a ruskej literatúry. Spolu s manželom Jánom Martákom napísala veršovanú drámu Jánošík (1941) a sama niekoľko hier s rozprávkovou tematikou pre deti (Spoza rajskej brány, 1935; Gajdoš Filúz, 1946; Medovníkový domček, 1955; Soľ nad zlato, 1963 a i.) a zbierku ľudových detských hier Hoja, Ďunďa, hoja (1956).