Marián Hatala

11. 9. 1958
Holíč
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

NOVÁČIKOVÁ, Daša: Sviatočné, obyčajné, hatalovské. (Marián Hatala: Sviatočne obyčajné dni). Recenzia In: Romboid, roč. LV, č. 9/10, 2020, s. 109 -- 111.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

Autor neuved. – HATALA, Marián: HATALA x 36 (rozhovor + ukážky z tvorby). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 4, s. 2 – 6.

ŠAH: Pripomíname si (Marián Hatala – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 159.

HAJKO, Dalimír: Marián Hatala / Nespavosť alebo plus mínus štyri steny (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 115.

PETRAŠKO, Ľudovít: Marián Hatala / Nespavosť alebo plus mínus štyri steny. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 111.

-KZ-: V priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave sa 19. januára predstavila rakúska prozaička Karin Ivancsics – so slovenským básnikom Mariánom Hatalom... In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 4.

-rm-: V salóne (SND v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 28.

KIČURA SOKOLOVÁ, Jana: Krok od zmierenia. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 9.

PACHEROVÁ, Soňa: Mamin cárovič Alexej už hemofílii prišiel na meno. In: Pravda (seriál Denníka Pravda), roč. XXV, 29. 4. 2015, č. 98, s. 8 – 9.

COSCULLUELA, Veronika: Marián Hatala – Guman, Ľubo: Spoveď záškoláka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 1. 10. 2014, č. 20, s. 10 – 11.

GEMERSKÁ, Ľubica: Poézia na streche. -bb-: O sebe a o svete. In: Knižná revue, roč. XXIII, 7. 8. 2013, č. 16 – 17, s. 3.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXII.

GRMANOVÁ, Martina: Celkom milé kratochvíle (Marián Hatala: Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Ružová a sivá (Marián Hatala: V krajine zbytočných možností). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BRÜCK, Miroslav: O veľkosti trpaslíkov (Marián Hatala: Prečo trpaslíci tak rýchlo rastú?). In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 5.

HOCHEL, I. – ČÚZY, L.:, KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

FARKAŠOVÁ, Etela: Každodennosť na dosah (Marián Hatala: Zum Greifen weit (životopis každodennosti). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 7.

HOCHEL, I.: Marián Hatala. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HEINRICHOVÁ, Wanda: Akrobacie nad všedným dňom (M. Hatala: Provazochodec). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 7.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

BŽOCH, J.: Hatalove básne sú verejnými udalosťami. In: SME, 14. 8. 2003.

HOCHEL, Igor: Portrét RAK-a (Marián Hatala). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 4, s. 40 – 43.

HOCHEL, Igor: Sklon k publicistike aj abstrakcia (M. Hatala: Básnická zbierka s podtitulom 41 básní). In: Romboid, 35, 2000, č. 4.

VLNKA, Jaroslav: Básne pre dnešok abstrakcia (M. Hatala: Básnická zbierka s podtitulom 41 básní). In: Knižná revue, roč. X, 26. 4. 2000, č. 9, s. 5.

BANČEJ, Maroš: Variácie na vyskúšaný spôsob. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

RICHTER, Milan: S pomaly starnúcim básnikom to nikto nemá ľahké. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

ZBRUŽ, Kamil: Utrpenie z utrpenia. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

HOCHEL, Igor: Rozšírenie spektra (M. Hatala: Všetky moje smútky a iné výtržnosti). In: Romboid, 31, 1996, č. 1.

MALOVIČ, P.: Príjemný naliehavý hlas poézie (M. Hatala: Všetky moje smútky a iné výtržnosti). In: Pravda, zv. 6, 30. 4. 1996.

MARŠÁLEK, J.: Za i proti (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 11.

MOJÍK, I.: Nad tajomstvami Pierrota (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Romboid, 29, 1994, č. 7.

BAJUS, K.: Také tiché jemné kričanie (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Dotyky, 5, 1993, č. 3.

HOCHEL, I.: Marián Hatala: Moje udalosti. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

MOJÍK, I.: Marián Hatala: Moje udalosti. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.