Michal Tallo photo 1

Michal Tallo

Žáner:
poézia, iné

Výberová bibliografia

URBANOVÁ, Eva: Našťastie je to celé o veľkej láske (Michal Tallo: Delta). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 52 – 54.

ŠRANK, Jaroslav: Ale o Derbyshire alebo Ciriovi to nemôžem napísať celé alebo Epizóda sklamania z môjho textu ako názov pre ten tvoj (Michal Tallo: ). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 154 – 158.

HOSTOVÁ, Ivana: Do detailu, do šírky, dostratena alebo Esteticky neplodná nerovnováha z môjho textu ako názov pre ten tvoj (Michal Tallo: ). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 154 – 158.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

JÍLEK, Peter 'Rius: Post... Postpost... ľúbostná poézia digitálneho veku (Michal Tallo: Delta). Kritický rub(r)ikon. In: Rozum, roč. I, jún 2019, s. 48 – 49.

ÁBELOVÁ, Mirka: Na linke je poézia... (Michal Tallo: Delta). In: Sme, roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

REBRO, Derek: O(d)zbrojujúci príbeh (ne)obyčajnej lásky (Michal Tallo: Delta). In: VLNA, roč. XX, 2018, č. 77, s. 106 – 114.

ŽELINSKÝ, Dominik: Žiadna nová vlna (Víťazi každoročného hodnotenia básnických debutov Knižnej revue za rok 2016). In: Kapitál, roč.1, 7. 12. 2017, č. 3, s. 22.

HOSTOVÁ, Ivana: Nie na pamiatku Aarona Swartza. Michal Tallo: Antimita. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 142 – 143.

REBRO, Derek: Vykĺbený nie je dnešok. In Vlna 69/2016
dostupné na: https://www.glosolalia.sk/news/derek-rebro-vyklbeny-nie-je-dnesok

HABAJ, Michal: Kniha týždňa: Zrelý debut. In: Pravda, 6. 12. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/413072-kniha-tyzdna-zrely-debut/

 

Derek Rebro: Vykĺbený nie je dnešok

Viac tu: https://www.glosolalia.sk/news/derek-rebro-vyklbeny-nie-je-dnesok