Milan Kenda

19. 11. 1937
Ostrava (Česko)
Pseudonym:
Milan Dekan, Milan Smrekovica, M. Ostravský
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, iné, próza
Milan KENDA v r. 1952 – 55 študoval na strednej škole v Ružomberku, 1955 – 60 biológiu a zoológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 62 pôsobil ako asistent na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1962 – 65 redaktor vo Vydavateľstve Osveta, 1965 – 68 denníka Smena, 1968 – 77 dvojtýždenníka Príroda a spoločnosť, 1977 – 84 novinár v slobodnom povolaní, 1984 – 87 redaktor v Podniku zahraničného obchodu INCHEBA, 1987 – 89 vedúci redaktor denníka Ľud, 1989 – 91 šéfredaktor mesačníka Ekopanoráma, 1991… Čítať ďalej