Milan Polák

16. 1. 1932
Lenartovce
Pseudonym:
Marián Petrík
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Po maturite na gymnáziu v Topoľčanoch (1951) študoval r. 1951 – 53 na vojenskej akadémii v Litoměřiciach, r. 1962 – 67 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, r. 1969 – 72 teóriu a dejiny filmu, divadla, rozhlasu a televízie na Masarykovej univerzite v Brne. V r. 1961 – 70 pôsobil ako redaktor týždenníka Život a denníka Pravda, r. 1970 – 74 mesačníka Film a divadlo, v r. 1974 – 88 bol pracovníkom Slovkoncertu, r. 1988 – 90 odborným pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, r. 1990 – 93 zástupcom šéfredaktora denníka Slov. republika, r. 1995 – 96 riaditeľom dramaturgie a programu Slov. televizie, r. 1996 – 99 odborným pracovníkom Národného divadelného centra v Bratislave, od r. 1998 je pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaoberá sa predovšetkým divadelnou kritikou a novšou divadelnou históriou i jej výraznými osobnosťami, čo dokumentujú viaceré vydané knižné monografie: Režisér Karol L. Zachar (1970), Z dejín ochotníckeho divadla v Liptove (1977), Frontové divadlá slovenskej armády 1943 (1998), Krátke dejiny divadla (2004), Mária Kráľvičová (2007) a i. Napísal niekoľko scenárov televíznych dokumentárnych filmov a rozhlasových dramatizácií románov. Zostavil viacero zborníkov, v ktorých uverejnil početné štúdie (Ctibor Filčík, 1993; Viliam Záborský, 1995; Bol raz jeden kabaret – Tatra revue, 1997; Gustáv Valach, 2004; Stanislav Vrbka, 2005 a i.).