Miloš Jesenský

23. 5. 1971
Čadca
Pseudonym:
Manfred Jensen

Výberová bibliografia

APFEL, Viliam: Záhady na dosah ruky (Miloš Jesenský: Tajomné miesta Slovenska). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s.12.

HAVIAR, Štefan: Miloš Jesenský a kolektív: Kelti. Veľká kniha o Keltoch v Žilinskom kraji. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 126 – 128.

HAVIAR, Štefan: Miloš Jesenský: Templári: Legendy cti a slávy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 1, s. 127 – 129.