Miroslav Kusý

1. 12. 1931
Bratislava
—  13. 2. 2019
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, publicistika
Miroslav KUSÝ r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1950 – 52 na Vysokej škole politických a hospodárskych vied, 1952 – 54 na Filozoficko-historickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde 1954 – 56 absolvoval internú vedeckú ašpirantúru. R. 1956 – 57 pôsobil ako referent na Ministerstve školstva a kultúry v Prahe, 1957 – 70 prednášal marxistickú filozofiu na Filozofickej fakulte UK, zároveň 1968 – 69 vedúci ideologického oddelenia Ústredného výboru KSS, po prepustení zo školských služieb 1970 – 77 a 1980 – 89 dokumentarista vo firme… Čítať ďalej